VLOG 6: ĐI CHƠI SAPA – DESCRIBE A TOURIST ATTRACTION (ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIẾNG)

VLOG 6: ĐI CHƠI SAPA – DESCRIBE A TOURIST ATTRACTION (ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIẾNG)

Xin chào các bạn Chào mừng quay trở lại với IELTS Ms. Hong Kieu Mình đang ở trên núi Phanxipang, nóc nhà của Đông Dương Du lịch ở Sapa đúng là bị làm quá Nếu bạn không có nhiều thông tin giống kiểu mình á Bạn có thể hơi thất vọng một tí Bởi cáiRead More VLOG 6: ĐI CHƠI SAPA – DESCRIBE A TOURIST ATTRACTION (ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIẾNG)